YATIRIMI ŞANSA BIRAKMA...

Türk Vatandaşlığı

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanması ilgili yasalardaki koşulları taşıması kaydıyla mümkün olabilmektedir. En son 18 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Yabancılar; 250.000$ değerindeki gayrimenkule sahip oldukları ve üç yıl süre ile bu gayrimenkulü satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na hak kazanabiliyorlar. Edinilen gayrimenkulün 250.000$ değerinde olduğunun tespitinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından Gayrimenkul Değerleme Yetkisi verilmiş olması aranıyor.


Gayrimenkul Edinimiyle Türk Vatandaşlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için gereken belgeler nelerdir?

 • • Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • • Kimlik belgesi/ Pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 • • Taşınmaz değerleme raporu,
 • • “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds) veya
 • • “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56- 4ab0-9bb8-7c2c8863ba92) internet sayfalarında yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınacak “Taşınmaz Değerleme Raporu”
 • • Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • • Alıcı 1 ve satıcının 2 adet fotoğrafları (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),
 • • Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • • Vergi numarası,
 • • Banka onaylı havale dekontları (Satış öncesi veya sonrası verilebilir.)
 • • Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca yetkilendirilen)
 • • Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Tapuda vatandaşlık için gerekli taşınmaz satış değeri nasıl belirlenir?

 • • Resmi senette yer alan satış bedeli ve değerleme raporuyla tespit edilen piyasa değerinin (her birinin ayrı ayrı) yönetmelikte aranan bedelden yüksek olması gerekmektedir. Satış günü/son yayınlanan Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak işlem yapılır.

YATIRIMI ŞANSA BIRAKMA...

YATIRIMI ŞANSA BIRAKMA...

Değerleme raporu nereden alınır ve geçerlilik süresi var mıdır?

 • • Değerleme raporu, BDDK’nıninternet sayfasında (https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11) yayınlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacaktır.
  Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.

 • Taşınmazın satış bedeli nasıl transfer edilmelidir? • Satış bedeli transferinin yabancı ülkeden veya ülkemizdeki bankalar aracılığıyla döviz ya da karşılığı Türk parası olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Bedelinin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir.